Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klubové závody KK Třebíč-ND 1.9.2012

5. 9. 2012

V sobotu 1.9.2012 proběhly na našem cvičáku klubové závody. Počasí nám zrovna úplně nepřálo, ale i tak se nakonec zúčastnili všichni původně nahlášení závodníci kromě Ivety a Belly,které se zalekly deště. Místo nich ovšem nastoupila Peťa s Lakynou a myslím si, že nakonec je Peťa ráda že nastoupila i s Laky

Za svou osobu organizátora tohoto závodu bych ráda napsala, že zorganizovat závod pro 15 lidí nebylo vůbec jednoduché. Nebylo také úplně jednoduché vymyslet všechny disciplíny a ještě horší je bylo bodově ohodnotit

Discíplíny jsem se snažila vymyslet tak aby prověřili základní poslušnost psa ovšem v prostředí, které se rozhodně nepodobá klasickému prostředí na cvičáku nebo na zkouškách.

Cvik chůze u nohy měl prověřit zda psi opravdu chápou pozici u nohy a zda jsou schopni být v pozici u nohy i když psovod dělá nezvyklé kroky,něco překračuje,jde přes lávku,sedá si na židli,jde kolem nezvykle vypadajících věcí nebo dokonce vede jinou osobu. Za spoluposuzování na této disciplíně bych ráda poděkovala Blance a Ondrovi,kteří měli za úkol sledovat každé pomocné povely psovoda (ať už posunkové nebo slovní) nebo chválení psa v průběhu této disciplíny. Tohoto úkolu se zhostili naprosto bravůrně a patří jim mé vélké díky V této disciplíně bych ráda vyzdvihla několik výkonů a to především Sáru Vetchou s Hetty kteří předvedli opravdu ukázkovou chůzi u nohy a Peťu Vetchou s Conny kteří měli taktéž nádhernou chůzi u nohy,ale bohužel jen do posledních pár metrů, kde Conny velice zaujali velké listy, které se měli obejít a na těchto posledních několika metrech ztratili hodně bodů. Další krásné chůze předvedli: Petr a Pris,Pája a Ciri, Terka a Argo, Peťa a Laky, Jindřiška a Dean a Lucka a Keno. Keno byl jediný pes který si po usednutí psovoda na  židli sednul Pro začátečníky byla trasa jednodušší. Psovodi si nesedali na židli a nevedli osobu.

Dále následovali polohy. Tento cvik probíhal tak, že psovod odložil psa do vymezeného prostoru a sednul si na židli vzdálenou asi 2 metry od psa. Seděl ke psovi bokem a na psa se neměl dívat. Pomocník mu ukazoval nakreslené pozice. Psovod měl pouze slovním povelem usměrnit psa do těchto poloh a při tom pes neměl opustit vymezený prostor. Jako jediní předvedli bezchybné polohy bez posouvání se psa dopředu  závodníci z Brna Pavla Zamykalová a Flynn. Začátečníci prováděli cvik polohy tak, že psovodi stáli na vyvýšeném místě a psi byli v libovolné pozici před nimi.

Dalším cvikem bylo přivolání. Tento cvik měl prověřit zda psi opravdu chápou pozici před psovodem i když je pozice před psovodem na vyvýšeném místě. Tento cvik splnil naprosto bez zaváhání Coudy od Majky. Ostatní psi si většinou sedali šikmo před psovoda,tak aby byli mimo lávku. Cvik přivolání se nakonec nehodnotil u začátečníků, protože jsme na jeho provedení u 3 závodníků zapomněli....

Závod dále pokračoval cvikem "aport". Pokročilí závodníci měli jako aport hadr vytažený z kýble s vodou. Začátečníci měli jako aport plyšáka. Cvik aport se velice povedl Verči s Gayou a Peti Pekárkové s Cassey.

Po aportu následovalo odložení. Psovod psa odložil ve vymezeném prostoru. V kategorii pokročilých se psovod ukryl tak aby ho pes neviděl a  odložení trvalo 2 minuty. V kategorii začátečníků šel psovod 10 kroků před psa a odložení trvalo 1 minutu. Během doby, kdy byl pes odložený procházeli kolem vymezeného prostoru pomocníci a nabízeli psům hračku a misku s točeným salámem. Další pomocník prošel kolem psa a vylil vedle psa vodu z misky. Ležet ve vymezeném prostoru po určenou dobu zvládli téměř všichni psi.

Dále následoval cvik odvolání psa od uzené kosti s masem tažené pomocníkem Pomocník ukázal psovi kost a rozběhl se směrem od psa. Psovod vypouštěl psa a po určité vzdálenosti ho odvolával. Pokročilí museli nechat běžet psa dál od sebe než začátečníci. Odvolání se povedlo Páji a Ciri, Terce a Argovi, Majce a Coudymu, Pavle a Flynnovi, Peti a Conny, Jindřišce a Deanovi a odvolat psa od kosti na první povel se také povedlo Lucce a Kenovi,ale ten se bohužel po cestě k paničce začuchal a nepřišel ani na 3. povel.

Další dvě discípliny byly nepovinné a psovod si mohl vybrat zda se jich se psem zúčastní nebo ne. Obě disciplíny byly měřené na čas a bodovali se dohromady jak pro začátečníky tak pro pokročilé.

1. hra spočívala v odložení psa ve vymezeném prostoru. Psovod mezi tím měl co nejrychleji doběhnout ke kuželu,u kuželu udělat dřep a co nejrychleji se vráti ke psovi.

2. hra spočívala v co nejrychlejším překonání dráhy (podplazení tyče,prolezení tunelem a přejití lávky). Dráhu musel překonat jak psovod tak pes.

Posledním cvikem jak pro začátečníky tak pro pokročilé mělo být odložení všech psů a jejich postupné přivolání(pořadí přivolání bylo určené losem). U kategorie pokročilých se tento cvik prováděl,ale do konečného hodnocení se nezapočítával,protože cvik neprováděla jinřiška s Deanem, kteří dorazili později. U kategorie začátečníků se tento cvik nakonec ani neprováděl.

Doufám že se  všem závody líbili a že si je všichni užili stejně jako grilování, které po závodech následovalo Bodově ohodnotit výkony jsem se snažila co nejspravedlivěji. Rozhodně si z těchto závodů vezmu ponaučení do dalších let a pokusím se, aby příště bylo vše nachhystáno a zorganizováno ještě lépe než tento rok,pokud samozřejmě budete příště opět chtít soutěžit Cen si myslím bylo hodně a všem za ně děkuji. Každý závodník si tedy kromě medaile odnášel i nějakou tu milou pozornost.

A na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat všem, kteří mi přišli pomoct,protože bez nich by se tyhle závody rozhodně konat nemohli: vodník Honza, čert Ondra, dělník Vláďa, člověk mnoha účesů Jarda, čarodějka Verča a druhá čarodějka Bláňa. Díky moc!!!

Také samozřejmě děkuji všem zúčastněným za sportovní chování a skvělou atmosféru

A úplně nakonec ještě tabulka s výsledky

zavody-pokrocili.jpg

zavody-zacatecnici.jpg